Προηγούμενες εκδηλώσεις

Εθνική Έκθεση Σκύλων 2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα έκθεσης

Exhibition's time schedule

Προσέλευση εκθετών: ώρα 08:00 πρωί
Έναρξη στίβων: ώρα 09:00 πρωί

Παρακαλώ να έχετε μαζί σας τα βιβλιάρια υγείας των σκύλων σας, να έχετε σκίαστρα και σκεύος για νερό των σκύλων.

Exhibitors arrival: time 08:00 morning
Rings starting: time 09:00 morning

Please have with you your dogs medical booklet (health records), sunshades and vessels for your dogs water.

Προηγούμενες εκδηλώσεις
Κύλιση προς τα επάνω