ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1st Dog 30.00 €
2nd Dog 30.00 €
3rd Dog 25.00 €
4th Dog and more 20.00 €
* Babies & Puppies 10.00 €
*Extra CAC 20.00 €

Στα μέλη του Ομίλου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα θα γίνεται έκπτωση 5 € για τον 1ο , 2ο , σκύλο. Τα υπόλοιπα ως έχουν οι τιμές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΒΑΝΚ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 402/001459-16
ΙΒΑΝ:GR1201104020000040200145916
BIC: ETHNGRAA

*Στην πληρωμή με Web Banking μέσω άλλης τράπεζας θα πρέπει να προσθέσετε στον λογαριασμός σας και τα έξοδα χρέωσης.

Τιμές Συνδρομής στην έκθεση 2021
Κύλιση προς τα επάνω