Ποιός είναι ο Ο.Κ.Κ.

Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) (Korinthian Kennel Club), ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Κόρινθο Κορινθίας, είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, αναγνωρισμένος το 1996 (985/1997, Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου & 338/2014 του Ειρηνοδικίου Κορίνθου & 3/2016 Ειρηνοδικείο Κορίνθου). Μέλος  του Κ.Ο.Ε.( Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος). (Ο  Κ.Ο.Ε. είναι μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) & του Ευρωπαϊκού της Τομέα. Είναι ο μόνος εκπρόσωπός τους στη χώρα μας, αρμόδιος για την Διατήρηση & Ανάπτυξη των Καθαρόαιμων Φυλών Σκύλων, καθώς & για την Καταγραφή & Σύνταξη Μητρώου αυτών στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 130.000 σκύλους από το 1984 μέχρι σήμερα. Είναι ο μόνος αρμόδιος για την έκδοση των Γενεαλογικών Χαρτών, οι οποίοι έχουν Διεθνή αναγνώριση).
Σκοποί του Ο.Κ.Κ. είναι:
α) Η βελτίωση, ανάπτυξη ,  καλλιέργεια και ευζωία των καθαρόαιμων φυλών σκύλων, που έχοντας χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει την κυνοφιλία.
β) Η ανάπτυξη , βελτίωση ,διάδοση   αρχαίων Ελληνικών φυλών σκύλων.
γ) Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και  εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς και αγώνες των καθαρόαιμων σκύλων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
δ) Πρόκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση, συμμετοχή και διεξαγωγή : Μορφολογικών Εκθέσεων όλων των επιπέδων, διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων πρακτικού κυνηγίου και έρευνας κυνηγίου. Διεξαγωγή εξετάσεων εργασίας σε φυλές  εργασίας, αγώνες Agility και αγώνες Mondioring. Καθώς και ότι άλλο προβλέπει ο Κ.Ο.Ε. και ο Δ.Κ.Ο (FCI).
ε) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της συντροφικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση σκύλου και ιδιοκτήτη, καθώς και την διάδοση του αθλητισμού των σκύλων.
στ) Η νομική προστασία των εγγεγραμμένων σκύλων δια των ιδιοκτητών τους που είναι μέλη του συλλόγου.
ζ) Η καθοδήγηση, μέσω ειδικών  και επιστημόνων, της απαιτούμενης φροντίδας στην καταπολέμηση ασθενειών και διαφόρων κληρονομικών ανωμαλιών των καθαρόαιμων σκύλων.
η) Η επιμόρφωση των μελών σχετικά με την εκτροφή , εκπαίδευση , και αναπαραγωγή των καθαρόαιμων σκύλων.
θ) Η διάδοση και προώθηση με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό των ιδιοτήτων και της χρησιμότητας όλων των φυλών καθαρόαιμων σκύλων.

Πραγμάτωση των σκοπών :
Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα :
α) Με την εξεύρεση καταλλήλων χώρων  και εγκαταστάσεων για την εκπαίδευση ή την επίδειξη των ικανοτήτων των καθαρόαιμων σκύλων.
β) Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου και γενικότερα των κυνοφίλων. Με την έκδοση εντύπων, τη δημοσίευση μελετών και άλλων κειμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου, που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του Συλλόγου .
γ) Με τη διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις που αναγράφονται στην παραπάνω  παράγραφος (δ). Που θα διέπονται από τους εκάστοτε κανονισμούς του Κ.Ο.Ε.
δ) Με διαλέξεις, εκθέσεις, συναντήσεις, μελέτες, επιμορφωτικές προβολές, σεμινάρια, αγώνες. Με την ανάδειξη των σκοπών, δράσεων και εκδηλώσεων του Ο.Κ.Κ. μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου μας και εν γένει του διαδικτύου και κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσο που προσφέρεται, όπως και τα σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνιών και μέσω διαδικτύου.
ε) Ο Σύλλογος μετέχει σε αγώνες ( πανελλήνιους, διασυλλογικούς, τοπικούς, φιλικούς, διεθνείς, κ.λ.π.) που γίνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και είναι εγκεκριμένοι από αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις.
ζ)  Ο σύλλογος αναγνωρίζει και θα συνεργάζεται με το επίσημο στην χώρα μας όργανο του Διεθνούς Κυνολογικού Οργανισμού (FCI), δηλαδή τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, ως την ανώτερη κυνολογική αρχή στην Ελλάδα και αποδέχεται το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του καθώς και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών».

Κύλιση προς τα επάνω