Ανάπτυξη, Βελτίωση, Ευζωία

Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) είναι Σύλλογος μη Κερδοσκοπικός, εγκεκριμένος από το 1994 και αναγνωρισμένος από την ανώτερη Κυνολογική Αρχή στην Ελλάδα του Διεθνή Κυνολογικού Οργανισμού (F.C.I.), δηλαδή τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) με έδρα την Κόρινθο – Κορινθίας.Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία όλων των καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Ελλάδα καθώς και η ανάπτυξη και προβολή των Ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό την διεθνή τους αναγνώριση.

Εκδηλώσεις και άρθρα

Κύλιση προς τα επάνω