ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1st Dog 30.00 €
2nd Dog 30.00 €
3rd Dog 25.00 €
4th Dog 20.00 €
* Babies & Puppies 10.00 €
*Extra CAC 20.00 €

Στα μέλη του Ομίλου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα θα γίνεται έκπτωση 5 € για τον 1ο , 2ο , σκύλο. Τα υπόλοιπα ως έχουν οι τιμές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΒΑΝΚ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 402/001459-16
ΙΒΑΝ:GR1201104020000040200145916
BIC: ETHNGRAA

Λογαριασμός τράπεζας Πειραιώς:
Αριθμός λογαριασμού: 5523091324564
ΙΒΑΝ: GR31 0172 5230 0055 2309 1324 564
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Τιμές Συνδρομής στην έκθεση 2021
Κύλιση προς τα επάνω