Γνωριμία
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) είναι Σύλλογος μη Κερδοσκοπικός, εγκεκριμένος από το 1994 και αναγνωρισμένος από την ανώτερη Κυνολογική Αρχή στην Ελλάδα του Διεθνή Κυνολογικού Οργανισμού (F.C.I.), δηλαδή τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) με έδρα την Κόρινθο – Κορινθίας.Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία όλων των καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Ελλάδα καθώς και η ανάπτυξη και προβολή των Ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό την διεθνή τους αναγνώριση.Η πραγμάτωση των σκοπών αυτών επιτυγχάνεται με την διοργάνωση και διεξαγωγή Κυνολογικών Εκδηλώσεων και πάσης φύσεως Κυνολογικών Δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς που ορίζει η F.C.I. και τους εκάστοτε Νόμους της χώρας μας, περιλαμβάνοντας Εκθέσεις Μορφολογίας όλων των επιπέδων, Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγιού και Έρευνας Κυνηγιού, Εξετάσεων Εργασίας Φυλών Εργασίας, Αγώνων Agility, Αγώνων Mondioring κ.τ.λ. Προκειμένου να γίνεται μέλος στον Ο.Κ.Κ. αρκεί να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και να την αποστείλετε στον Όμιλο με email, fax ή ταχυδρομικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της εγγραφής και της συνδρομής του τρέχοντος έτους. Με την εγγραφή σας γίνεστε αυτομάτως Αρωγό Μέλος του Ο.Κ.Κ. και μετά την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής σας μπορείτε να γίνετε Τακτικό Μέλος ακολουθώντας την σχετική διαδικασία έχοντας το δικαίωμα του ψηφίζει, εκλέγει και εκλέγεσθαι.    


Το πρόγραμμα της έκθεσης


Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της έκθεσης που θα διεξαχθεί στις 08 και 09 Ιουνίου στην Κόρινθο.


Στίβοι / Rings


Δείτε πληροφορίες για τους στίβους της έκθεσης που θα διεξαχθεί στις 08 και 09 Ιουνίου στην Κόρινθο.


Κόστος Συμμετοχής / Fees

Ο χώρος της έκθεσης
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Focus On Web